30 ngày để trở thành người đàn ông hoàn hảo

Ngày 1: Giá trị của bạn là gì?

Các bạn biết đấy, ngày nay, khi tôi nhìn vào những bức ảnh của cha ông tôi, tôi thường thấy trong mắt họ những giá trị lớn lao. Thật khác biệt với thế hệ ngày nay, khi tôi nhìn vào trong mắt những người đàn ông trưởng thành, trong mắt họ là một khoảng trống với những khó khăn mà cuộc đời đang đưa đẩy họ. TẠI SAO BẠN CẦN PHẢI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CHO BẢN THÂN MÌNH? Xác định rõ giá trị bản thân sẽ mang lại cho bạn một định hướng của cuộc đời bạn. Khi mà bạn không biết được giá trị của mình, bạn chỉ thấy những khó khăn trong cuộc sống đang đầy đọa bản thân, xô đẩy bạ